Działalność

Chór Akademicki jest jednym z zespołów dążących do ożywienia życia kulturalnego w Uczelni i upowszechniania kultury muzycznej poza środowiskiem SGGW. Jednym z podstawowych zadań jakie nakreśla przed naszym zespołem Uczelnia, jest udział w uroczystościach akademickich : inauguracjach roku , promocjach doktorów i doktorów habilitowanych, uroczystościach nadania tytułów doktora h.c, sesjach naukowych i różnego rodzaju spotkaniach okazjonalnych. 

Chór chętnie koncertuje, prezentując muzykę chóralną a’capella w programach obejmujących różne epoki i szkoły twórcze. Szczególną satysfakcję przynoszą Chórowi wykonania wielkich dzieł oratoryjnych. W ostatnich latach zaprezentowaliśmy publiczności m.in: Pasję wg. św Jana, Magnificat i Wielka Mszę h-moll Johanna Sebastiana Bacha, Requiem Wolfganga Amadeusa Mozarta, Requiem Gabriela Fauré, Ein deutsches Requiem Johannesa Brahmsa.

Chętnie odbywamy bliższe i dalsze wyprawy, podczas których poznajemy różne ciekawe miejsca, interesujących ludzi i siebie nawzajem.