O nas

Już od 50 lat miłośnicy muzyki spotykają się na próbach Chóru Akademickiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, by cieszyć się wzajemnym towarzystwem i wykonywać utwory znakomitych kompozytorów. Bogaty repertuar obejmuje pieśni z różnych epok – od średniowiecza do czasów współczesnych – i wielu kręgów kulturowych, z bogactwem ich tradycji i języków.

Życie Chóru toczy się pośród spotkań i wyjazdów na koncerty w najróżniejsze zakątki Polski i Europy. Jak dotąd Chór zawitał m.in. do Austrii, Anglii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Litwy, Niemiec, Ukrainy, Węgier i Włoch. Chór jest inicjatorem i organizatorem spotkań chórów Cantate Domino, które odbywają się co dwa lata od 1984 roku w Kościele Nawiedzenia NMP, najstarszym kościele w Warszawie.

Od 1979 roku Chórem dyryguje Michał Dąbrowski. Od początku istnienia z Chórem współpracuje korepetytorka Ewa Goc, a zajęcia emisji głosu prowadzi sopranistka Jolanta Kaufman.