Historia

Chór Akademicki SGGW powstał w 1964 roku. Tworzą go studenci i pracownicy uczelni oraz zaprzyjaźnieni z nimi miłośnicy muzyki chóralnej.

Dyrygentem chóru jest Michał Dąbrowski. Chór specjalizuje się w wykonywaniu muzyki sakralnej różnych epok, ze szczególnym upodobaniem śpiewając motety i kantaty Jana Sebastiana Bacha.

Chór jest inicjatorem i organizatorem Festiwalu, który pod nazwą “Cantate Domino” odbywa się od 1984 roku w najstarszym kościele w Warszawie.

Koncertuje w kraju i za granicą – Anglia, Austria, Grecja, Francja, Niemcy, Słowacja, Włochy, Dania, biorąc udział w festiwalach między innymi w : Arezzo, Karditsa, Llangollen, Kielcach, Legnicy, Międzyzdrojach.

Uczestnictwo w konkursach muzycznych przyniosło Chórowi następujące wyróżnienia: Legnica 1981 – nagroda dla najlepszego dyrygenta, Hajnówka 1988 – IV nagroda, Karditsa 1995 – II nagroda, Karditsa 1995 – II nagroda i dwie III nagrody, Warszawa 2002 – I nagroda i nagroda dla najlepszego dyrygenta.

Chór dokonał nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych.